Feature_1

ระบบ SRV จะทำความเย็นเท่ากับความต้องการของระบบเท่านั้น โดยตัวเย็นแต่ละตัวจะแจ้งให้ตัวร้อนทราบถึงความต้องการ ความเย็นในแต่ละห้อง และตัวร้อนจะทำความเย็นเท่าที่ตัวเย็นต้องการเท่านั้น และส่งให้ตัวเย็นแต่ละตัว เพื่อทำความเย็นในแต่ละ ห้องอย่างอิสระ จึงกล่าวได้ว่า การทำงานของระบบ SRV นั้นใช้พลังงานเท่าที่ต้องการเท่านั้น จึงไม่ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน จากการทำความเย็นมาก หรือน้อยเกินไป ดังเช่นระบบปรับอากาศธรรมดา และระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ( CHILLER )


SRV สามารถปรับการทำงานขึ้น-ลงในช่วงที่กว้าง แต่ไม่ทำงานเกินความสามารถของระบบ โดยสามารถลงการทำงานได้ต่ำสุดถึง 10% ทำให้ประหยัดพลังงาน ยืดอายุการใช้งานที่นานขึ้น และเมื่อแต่ละห้องมีความต้องการความเย็นที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะห้องเดียว หรือหลายห้องในเวลาเดียวกัน ระบบ SRV จะเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานคามความต้องการของการทำความเย็นดังกล่าวในทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอการเร่งความเร็วรอบของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบ INVERTER หรือระบบท่อน้ำเย็น (CHILLER) ที่ไม่สามารถทำได้

การทำงานของเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านทั่วไป หรือ Split Type นั้น จะทำงานโดยเปิด – ปิดคอมเพรสเซอร์เพื่อทำความเย็น เป็นช่วงๆ เท่านั้น ทำให้อุณหภูมิห้องขึ้น – ลงในช่วงที่กว้าง ทำให้เกิดความสูญเสียพลังงานในช่วงที่ไม่จำเป็น SAIJO DENKI จึงได้ พัฒนาระบบ SRV ซึ่งสามารถปรับการทำงานคอมเพรสเซอร์ให้มาก – น้อยตามการใช้งานจริง แทนการเปิด – ปิดคอมเพรสเซอร์ ทำให้สามารถควาบคุมอุณหภูมิได้ดีขึ้น รวมทั้งเกิดความสูญเสียพลังงานน้อยลง

SRV สามารถปรับการทำความเย็นตามความต้องการได้เหมือนระบบ INVERTER แต่ระบบ SRV ได้ผสานดุลยภาพของระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศเข้าด้วยกัน โดยใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะควบคู่กับคอมเพรสเซอร์ที่ปรับการทำงานได้ ( Variable Compressor) ทำให้ไม่ต้องแปลงพลังงานกลับไป – มา เหมือนระบบ Inverter ทำให้ไม่เกิดความสูญเสียจากการแปลง พลังงาน ( Converting Loss ) จึงประหยัดไฟได้มากกว่าระบบ Inverter

SRV ถูกออกแบบให้มีความฉลาดในการบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตัวร้อนสามารถตรวจวัดได้ว่า ตัวเย็นใด ใช้พลังงานน้อยลง และตัวเย็นใดใช้พลังงานมากขึ้น โดยระบบจะสามารถจัดสรรการทำความเย็นระหว่างกันได้ ทำให้ประหยัด พลังงานสูงสด


 Feature_2

SAIJO DENKI มุ่งมั่นพัฒนาระบ SRV ให้มีความทนทานสูง และอายุการใช้งานยาวนาน โดยมีปรัชญาในการพัฒนาระบบให้เป็นเสมือนเครื่องจักร แทนที่จะมองเป็นระบบปรับอากาศทั่วไป โดยพัฒนาระบบป้องกันการทำงานคอมเพรสเซอร์ 5 ขั้นตอน ดังนี้


ระบบ SRV ถูกออกแบบมาโดยอาศัยหลักดุลยภาพระหว่างระบบอิเล็คทรอนิกส์ และระบบปรับอากาศ ทำให้เป้นรับบที่ง่ายไม่ซับซ้อน ด้วยการออกแบบที่ลงตัว โดยใช้อุปกรณ์น้อยชิ้น เพื่อให้ระบบมีความเสี่ยงต่อการชำรุดน้อยที่สุด เนื่องจากโดยหลักการแล้วระบบที่มีความซับซ้อนสูง และใช้อุปกรณ์มากชิ้นจะมีค่าความเสี่ยงต่อการชำรุดสูงกว่าระบบที่ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้น
.

ระบบ SRV ได้ถูกออกแบบให้ทำงานไม่เกิน 100% ของความสามารถระบบจึงไม่ก่อให้เกิดความสึกหรอใดๆ อันเกิดจากการทำงานจนเกินไป ทำให้อายุการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทนทาน นานกว่า

ระบบ SRV จะตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา กรณีเกิดความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นในระบบ จะส่งสัญญาณที่แสดงปัญหาที่เกิดที่จอแสดงผลของตัวย็นทุกตัวในระบบเดียวกัน เพื่อแจ้งเตือนและแก้ปัญหาได้ทันที

ระบบ SRV เป็นเทคโนโลยีที่ใช้การควบคุมเปิด – ปิดการทำงานของส่วนอัดน้ำยาโดยตรง ต่างจากระบบการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์แบบ Inverter ทำให้ความยุ่งยากซับซ้อนของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์น้อยลง ไม่สร้างสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ( EMC ) ที่จะออกมารบกวนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทั่วไป เช่น โทรทัศน์, โทรศัพท์, เป็นต้น ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมในการป้องกันสัญญาณเหล่านี้ออกไปภายนอก

ระบบจึงมีความร้อนน้อยลง สร้างเสถียรภาพของระบบที่สูงขึ้น โดยทั่วไปแล้วระบบที่สามารถปรับการทำงานคอมเพรสเซอร์ ให้สามารถทำงานตามความต้องการของห้อง มักเป็นระบบ Inverter ซึ่งเป็นการทำงานที่ประหยัดไฟฟ้า แต่มีความสูญเสียจากการแปลงพลังงานไฟฟ้า (Converting Loss) ซึ่งเป็นความร้อนที่กระจายอยู่ในระบบ ทำให้ระบบมีการเสื่อมสภาพและไม่เสถียรภาพ SAIJO DENKI ได้นำประสบการณ์ที่ได้พัฒนาระบบ Inverter มาพัฒนาระบบ SRV ให้สามารถปรับการทำงานตามความต้องการของห้อง เพื่อให้ประหยัดไฟฟ้า แต่ไม่มีการแปลงพลังงาน เพื่อให้ระบบมีความร้อนน้อยที่สุด ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของระบบได้นานขึ้น

 Feature_3

ระบบ SRV ติดต่อสื่อสารระหว่างตัวร้อนกับตัวเย็นทุกตัวในระบบตลอดเวลา เพื่อให้ระบบ SRV สามารถประมวลผลการทำความเย็นของระบบ และเปลี่ยนแปลงการทำงานตลอดเวลา ทำให้เกิดการประหยัดสูงสุด และการควบคุมอุณหภูมิแม่นยำที่สุดด้วย


ห้องที่ใช้ระบบ SRV จะสามารถปรับอุณหภูมิของห้องให้มีความถูกต้องตามต่าที่ตั้งไว้ในระดับ 0.5 องศาเซลเซียส

การติดตั้งระบบปรับอากาศ SRV ไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเหมือนการติดตั้งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (CHILLER) หรือระบบ Multi-Indoor (INVERTER) ทั่วไปเนื่องจากเป็นระบบที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการออกแบบ และติดตั้ง ทำให้ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐานทั่วไปสามารถออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศดังกล่าวได้

ระบบ SRV ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถติดตั้งได้ทั้งกับอาคาร ขนาดเล็ก บ้านทั่วไป และอาคารขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากมีรุ่น 52,000 BTU. ที่สามารถใช้ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ ตามที่ใช้กับบ้านทั่วไปได้ และมีขนาด 60,000, 92,000, 120,000 BTU. ที่เป็นระบบ 3 เฟส 380 โวลต์

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนต้องติดตั้งท่อระบบเชื่อมระหว่าง ทุกๆ ตัวร้อน (Outdoor Unit) และตัวเย็น (Indoor Unit) เป็นระบบหนึ่งต่อหนึ่ง แต่ระบบ SRV ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีระบบ ท่อน้ำยาขนาดเล็ก ไม่เกินนิ้วครึ่ง และระบบ SRV ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีระบบ ชุดเดียว ต่อจากตัวร้อนเพียงตัวเดียวไปตัวเย็นได้สูงสุด ถึง 16 ตัวในหนึ่งระบบ (52,000 – 160,000 BTU.)

SRV สามารถติดตั้งในตำแหน่งต่างๆ ที่ระบบแอร์ทั่วไปมีปัญหา ไม่สามารถติดตั้งเพื่อให้มีปรัสิทธิภาพที่ดีได้ เนื่องจาก สามารถเดินท่อระบบได้ไกล 100 เมตร

ความสูงแตกต่างระหว่างตัวร้อน กับตัวเย็นสูงสุด 50 เมตร

ความสูงแตกต่างระหว่างตัวเย็นบนสุด กับล่างสุด 30 เมตร

ตัวร้อนขอลระบบ SRV (52,000 – 120,000 BTU) มีน้ำหนักไม่เกิน 190 กิโลกรัม รวมทั้งมีขนาดเล็ก (0.80 x 1.60 x 1.22 เมตร) ทำให้สะดวกในการขนส่ง โดยสามารถใช้ลิฟท์โดยสารทั่วไปในการเคลื่อนย้ายได้ นอกจากนี้สถาปนิกและวิศวกร ไม่จำเป็นต้องออกแบบอาคารเป็นพิเศษ เพื่อรองรับเครื่องระบายความร้อน และไม่จำเป็นต้องเตรียมพื้นที่สำหรับท่อลม เนื่องจากท่อน้ำยามีขนาดเล็ก เพียงหนึ่งนิ้วครึ่ง ทำให้การออกแบบการใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด

ความสวยงามในการออกแบบด้วยระบบที่สามารถต่อตัวร้อนตัวเดียว เชื่อมกับตัวเย็นตั้งแต่ 1 – 16 ตัวในหนึ่งระบบ ด้วยท่อน้ำยาขนาดเล็กเพียงหนึ่งชุดที่มีความยาวสุงสุดถึง 100 เมตร ทำให้สถาปนิก และวิศวกรมีความอิสระในการออกแบบ ทำให้อาคารออกมาสวยงามดังที่สถาปนิก และวิศวกรจิตนาการไว้ ด้วยตัวร้อนที่ ... สามารถเชื่อมตัวเย็นได้ตั้งแต่ 1 ตัว ถึง 16 ตัว ( 52,000 – 120,000 BTU) ด้วยตัวร้อนที่ ... น้ำหนักเบา เพียง 190 กิโลกรัม ในรุ่น 120,000 BTU ด้วยตัวร้อนที่ ... มีขนาดเพียง 0.80 x 1.60 x 1.22 เมตร ในรุ่น 120,000 BTU ด้วยดท่อน้ำยา ... ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 1 น้ำครึ่ง) ที่ใช้ชุดเดียวในระบบ (52,000 – 120,000 BTU) ด้วยระบบที่ ... ไม่ต้องการห้องเครื่อง และท่อลม

 Feature_4

ระบบ SRV เป็นระบบที่ทำงานตามความเย็นที่ต้องการ โดยสามารถปรับกำลังการทำงานให้เท่ากับที่ต้องการความเย็น ท่านจึงสามารถเลือกใช้งานเป็นส่วนๆ ได้อย่างอิสระ โดยระบบใช้พลังงานเท่ากับที่ใช้งานเท่านั้น


การติดตั้งระบบปรับอากาศ SRV ไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเหมือนการติดตั้งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (CHILLER) หรือระบบ Multi-Indoor (INVERTER) ทั่วไปเนื่องจากเป็นระบบที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการออกแบบ และติดตั้ง ทำให้ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐานทั่วไปสามารถออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศดังกล่าวได้

สามารถออกแบบระบบปรับอากาศได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย ระบบปรับอากาศที่ดีต้องไม่เป็นอุปสรรคในการออกแบบอาคาร ต้องสามารถออกแบบได้ โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมไปถึงการที่ต้องสามารถเพิ่มเติมระบบปรับอากาศลงไปในโครงสร้างอาคารที่ออกแบบไว้เรีอยร้อยแล้วได้อย่างลงตัว และสวยงาม หากท่านมีความสนใจในระบบปรับอากาสดังกล่าว SRV คือคำตอบของท่านโดยการออกแบบระบบปรับอากาศ SRV มีเพียง 5 ขั้นตอน คือ


หมายเหตุ* 1. ตัวร้อนน้ำหนัก 190 กิโลกรัม ในรุ่ม 120,000 BTU 2. ตัวร้อนขนาด (0.80 x 1.60x 1.22 เมตร) ในรุ่น 120,000 BTU 3. มีรูปแบบตัวร้อยให้เลือก ดังนี้ -52 ,000 BTU (ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์) -60,000 92,000 120,000 BTU (ไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต์)ประหยัดพื้นที่สูงสุด โดยไม่ต้องออกแบบอาคารเพื่อระบบทำความเย็นไม่ต้องสำรองพื้นที่สำหรับห้องเครื่อง และอุปกรณ์การทำความเย็น ยืดหยุ่นในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกการใช้งานเป็นส่วนๆ

 Feature_5

ระบบปรับอากาศที่ดีต้องสามาระเป็นจุดขายสำหรับโครการต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และคุณภาพที่เหนือกว่า ทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่น้อยกว่า และเสียงที่เงียบขึ้น ทำให้ผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ สามารถสร้างเป็นจุดขายที่แตกต่างสำหรับแต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี

ระบบ SRV เป็นระบบปรับอากาศที่ออกแบบได้ง่ายด้วยสถาปนิกเอง ทำให้สถาปนิกมีอิสระในการออกแบบ และสามารถสร้างสรรค์ความสวยงามของอาคารได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านระบบปรับอากาศมากนัก


เจ้าของโครงการมักประสบปัญหากับ ระบบปรับอากาศที่ค่าใช้จ่ายคงที่ ( Fixed-Cost ) สูง เนื่องจากท่านต้องลงทุนระบบขนาดใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้น โดยจะต้องเลียค่าใช้จ่ายไปกับค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง ค่าระบบ ค่าที่ปรึกษาระบบ ฯลฯ รวมทั้งต้องใช้เวลานาน เนื่องจากระบบมีขนาดใหญ่ เสียเวลาในการออกแบบ นำเข้า ติดตั้ง ทดลองระบบเป็นเวลานาน ทำให้เสียโอกาสในการดำเนินธุกิจ

ระบบ SRV ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน โดยสามารถแอยกการลงทุนเป็นส่วนๆ ได้ โดยลงทุนเฉพาะในส่วนที่ท่านเปิดดำเนินการ และค่อยๆ ลงทุนเพิ่มเติมได้ในภายหลัง ด้วยค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ำกว่า เนื่องจากค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed-Cost) ต่ำ นอกจากนั้น ระบบ SRU สามารถออกแบบได้ง่าย และรวดเร็ว รวมทั้งระยะเวลาสั่งของสั้น ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ระบบ SRU สามารถควบคุมการทำงานได้จากแผงควบคุมที่ตัวเย็นแต่ละตัวและสามารถควบคุมจากศูนย์กลางโคยใช้แผงควบคุมกลาง หรือโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook


ระบบ SRV ออกแบบด้วยระบบ KISS (Keep lt Smart amd Simple) ซึ่งใช้อุปกรณ์น้อยลง ทำให้การใช้งานยาวนานมากขึ้น เนื่องจากมีค่าความเป็นไปได้ในการผิดพลาดต่ำกว่า (Lesser Failure Probability) ไม่มีปัญหาเรื่องการไหลกลับของน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเศสอร์ (Oil Return ) ซึ่งเกิดจาการที่คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่เต็มกำลัง เช่น ในระบบ lnverter และไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า (EMC) ซึ่งมักเกิดจากระบบ lnverter ที่ออกแบบมาด้วยอุปกรณ์ที่ซับซ้อน

ไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศระยะเวลาในการออกแบ และติดตั้งน้อยสามารถบำรุงรักษา และซ่อมแซมได้โดยช่างปรับอากาศมาตรฐานทั่วไป

เนื่องจากระบบ SRV ออกแบบมาให้ง่ายต่อการออกแบบ และติดตั้งดังนั้นช่างมาตรฐานทั่วไปสามารถติดตั้งระบบปรับอากาศ SRV ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถขอรับคำปรึกาษาในการติดตั้งฟรีจากศูนย์บริการของ SAIJO DENKI ทั่วประเทศซึ่งทำให้การออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศ SRV ใช้เวลาออกแบบ และติดตั้งน้อย เนื่องจากสามารถทำได้ง่าย ด้วยตนเอง

 Feature_6

การติดตั้งระบบปรับอากาศ SRV นั้นจะคล้ายกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วไป ดังนั้นจึงไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษในการติดตั้ง

เนื่องจากส่วนประกอบของระบบ SRV ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ทำให้ระยะเวลาสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศสั้น


ระบบ SRV เป็นระบบที่มีท่อน้ำยาขนาดเล็ก (ไม่เกินหนึงนิ้วครึ่ง) เพียงชุดเดียวในหนึ่งระบบ โดยสามารถเชื่อมต่อจากตัวร้อนเพียงตัวเดียวไปถึงตัวเย็นได้สูงสุด 16 ตัวในหนึ่งระบบ (52,000 - 120,000 BTU ) นอกจากนั้น ด้วยท่อน้ำยาที่มีขนาดเล็ก ประกอบด้วยท่อทองแดงที่มีขนาดเล็ก 2 เส้น ซึ่งง่ายต่อการดัดงอ เชื่อมต่อ ยึดแขวน และติดตั้ง ทำให้มีความสะดวกในการติดตั้ง ลดระยะเวลาการติดตั้ง อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินระบบ รวมทั้งตัวเย็นสามารถใช้ไฟฟ้าจากภายในห้องได้เลย ทำให้ไม่จำเป็นมีการเชื่อมต่อสายแมนไฟระหว่างตัวเย็นและตัวร้อน

ท่านสามารถเพิ่มตัวเย็นจากระบบ SRV เดิมได้เลย โดยไม่ต้องติดตั้งตัวร้อนใหม่ ทำให้ไม่ต้องออกแบบและวางระบบใหม่ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มเฉพาะตัวเย็นในห้องที่ต้องการใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายสำหรับระบบใหม่

ระบบปรับอากาศ SRV ถูกออกแบบให้ไม่ต้องมีการเชื่อมสายไฟเมนระหว่างตัวร้อน (Outdoor Unit) และตัวเย็น (Indoor Unit) เนื่องจากตัวเย็นสามารถใช้ไฟฟ้าจากภายในห้องได้


Specification