แอร์ขนาดกลาง

Inverter Sure SSU

แอร์แขวน สำหรับสำนักงาน ร้านอาหาร ค่าไฟลดลงครึ่งหนึ่ง ทนทานสูง พร้อมรับประกันอะไหล่ 5 ปี

Super SSU

แอร์แขวน สำหรับสำนักงาน ร้านอาหาร ที่ทนทาน และประหยัดไฟ

Turbo SSC

แอร์ 4 ทิศทาง สำหรับห้องที่หรูมีระดับ ที่ทนทาน และประหยัดไฟ

Turbo SF

แอร์ตู้ตั้ง สำหรับห้องขนาดใหญ่ ที่เงียบ และทนทาน